Måske er din virksomhed i gang med at vokse og du kan ikke længere selv klare rengøringen i virksomheden og må finde et firma til at klare opgaven. Det kan også være at du allerede har et firma tilknyttet, men ønsker at skifte. Uanset hvad bliver du her guidet igennem til at finde det rette rengøringsfirma og i særdeleshed erhvervsrengøring Sjælland. Læs med nedenfor og bliv klogere på indhentning af tilbud, kvalitet kontra behov, hvordan du får mere tid samt hvordan du indtænker miljøet i rengøringen.

Indhent tilbud

Pris et for de fleste en vigtig parameter. Dette gør sig også gældende når det kommer til at finde rengøringsfirma. Det giver derfor god mening at indhente forskellige tilbud fra flere leverandører af rengøringsydelser inden den endelige beslutning træffes. Find mindst 3 lokale rengøringsfirmaer der har specialiseret sig i erhvervsrengøring og bed dem udarbejde et skriftligt tilbud skræddersyet til din virksomhed. Indhent fx tilbud på erhvervsrengøring Sjælland her: https://merkurservice.dk/erhvervsrengoering-sjaelland. Når tre eller flere tilbud er indhentet, har du skabt en sammenligningsgrundlag for det videre arbejde med at finde den rette.

Find den rette kvalitet i rengøringen

Det kan godt betale sig at investere lidt tid i at undersøge de tilbud du indhenter og hvad tilbuddet indeholder. Det er væsentligt at kvaliteten i rengøringen lever op til din virksomheds standarder. Det er ligeledes vigtigt at det firma man vælger, kan være leverandør af rengøringsydelser i din virksomhed fremover, så du ikke i fremtiden skal bruge tid på at skifte. Dette er relevant når pris og kvalitet forenes.

Fokus på behov

Kvalitet er en vigtig faktor, men du skal samtidig være realistisk i forhold til hvor vigtig den er i din virksomhed og hvilke behov du har, så du ikke kommer til at betale for meget. Fx skal der måske være lidt mere sterilt i en tandlægeklinik end i et lille kontormiljø med 3 ansatte. Vurdér dit behov inden du vurderer tilbuddet og dykker ned i kvaliteten.

Tid til kerneopgaven i virksomheden

Når du har valgt det rette rengøringsfirma til at gøre rent i din virksomhed, skal du ikke længere bruge tid på denne del. Det betyder at du i stedet kan bruge din energi på kerneopgaven i virksomheden, altså den opgave der direkte tilfører virksomheden værdi og som virksomheden tjener penge på. På denne måde optimeres der hele vejen rundt idet rengøringsfirmaet samtidig fokuserer på deres kerneopgave – nemlig rengøring af din virksomhed til den aftale pris og kvalitet.

Indtænk miljøet
Miljøet er en vigtig del i denne tid. Når du vælger erhvervsrengøring Sjælland kan det derfor være relevant at undersøge hvordan den specifikke virksomhed tager hensyn til miljøet i den måde de gør rent på. Det kan fx være i form af grønne rengøringsmidler, transport til og fra virksomheden eller andre faktorer der kan være med til enten at belaste eller skåne miljøet. Vælg rengøring i din virksomhed ud for omtanke for miljø og vær med til at tage ansvar for kloden og klimakrisen.