Er du sagsbehandler, ved du også, hvor vigtigt det er, at du finder det rette bosted for din klient, hvis han eller hun har brug for et ophold på et bosted. Der kan være mange grunde til, at man har brug for et sådant ophold. Ligesom der er forskellige årsager til, at man tager på bosted, findes der også mange forskellige bosteder.

Det er forskelligt, hvilke værdier man har som bosted. Et bosted fokuserer på noget, som andre finder langt mindre vigtigt. Det er op til dig som sagsbehandler at gennemskue dette og finde ud af, hvilket bosted der passer til din klient.

Borgerne på et bosted

På langt de fleste bosteder er det nogle meget forskellige mennesker, som befinder sig der. De er der af forskellige årsager og for at få hjælp til forskellige ting.

Nogle har behov for at tage på bosted, fordi de har mentale eller fysiske vanskeligheder – måske endda handicap. Nogle har diagnoser, som de endnu ikke har fundet ud af, hvordan de skal leve med, og derfor har de brug for hjælp til forskellige gøremål i hverdagen.

Andre er udviklingshæmmede og er derfor ikke selvstændige nok til at kunne tage ansvar for deres eget liv. Det kan også være, at man har alvorlige og særlige sociale udfordringer og derfor er på ophold. Der er også nogle misbrugere, som benytter sig af et ophold på et bestemt bosted, når de forsøger at afvænne sig deres afhængighed.

Hvad har din tilknyttede borger brug for?

Det er din opgave som sagsbehandler at vurdere, hvad din tilknyttede borger har brug for. Hvorfor har vedkommende brug for et ophold på et bosted? Hvad er formålet med dette, og hvad håber I at kunne få ud af et sådant ophold?

Dette er nogle overvejelser, som du og din borger må gøre jer. Tal om det. Når I får snakket om disse ting, er det også nemmere for jer at få valgt et bosted, som passer til din klient. Dette bosted skal jo kunne hjælpe din borger, og derfor er du nødt til at vide, hvad det er, din borger skal have hjælp til.

Dette er en vurderingssag, som nogle gange kan være svær, og som andre gange giver sig selv. Det hænger naturligvis også sammen med, hvilke typer problemer det er, din klient går rundt og døjer med.

Hos Melius Husene er borgeren i centrum

Melius Husene er et bosted, som placerer borgeren i centrum. Her har de en bred erfaring med at have mange forskellige borgere samlet på et bosted, og de ved lige præcis, hvordan de skal hjælpe den enkelte borger.

Melius Husene arbejder ud fra en bestemt filosofi om at hjælpe den enkelte til at opnå mere selvstændighed, sådan at vedkommende bliver i stand til at tage ansvar for eget liv. For at opnå dette mål bruger de forskellige pædagogiske metoder.

Melius Husene prioriterer også at give borgeren nogle nye sociale kontakter. De ved, hvor vigtigt det er med gode relationer.