Modinet - Center for Medier og Demokrati: Et netværk af danske medie- og samfundsforskere analyserer medier og demokrati i forandring.

Tema om Internet og demokrati
Tema om Public Service
Tema om Medier i hverdagen
Tema om Journalistik
Tema om nye offentligheder
Om netstedet

Modinet - Center for

Medier og Demokrati

Njalsgade 80

2300 København S

 

In English
*Modinet-projektet sluttede i 2006. Netstedet opdateres ikke længere.*

Medier og demokrati i forandring

Både det nationale demokrati og massemedierne er ved at ændre karakter - med globaliseringen og internettet som nogle af de vigtigste drivkræfter. Dermed forandres også samspillet mellem medierne og de politiske processer.

 

Forskernetværket Modinet har som mål at belyse denne udvikling ved at kombinere medie- og samfundsforskning på nye måder.

 

Netværket fremlægger hovedparten af sit arbejde i 2005. Undervejs bidrager næsten 50 forskere fra både private og offentlige forskningsmiljøer til analysearbejdet. Det samlede projekt er finansieret af forskningsrådene. Se deltagende institutioner.

 

På hjemmesiden kan du læse mere om netværket og de enkelte forskere, projekter og publikationer.

 

 

 

 

Antologier

Modinet udgiver en række antologier:


Læs mere på forlagets hjemmeside